Maardu lasteaed Sipsik

Menüü 22.01-26.01.18

18. jaanuar 2018, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksVeebruarikuu üritused lasteaias

15. jaanuar 2018, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksMenüü 15.01-19.01.18

12. jaanuar 2018, lasteaed, Kommentaarid: 0

Menüü 15.01-19.01.18
Loe lisaksJaanuarikuu üritused lasteaias

19. detsember 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLiikumisõpetaja tööpakkumine

14. detsember 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Maardu lasteaed Sipsik  otsib oma kollektiivi rõõmsameelset ja energilist

  • LIIKUMISÕPETAJAT (1,0 koormus)

 

Pakume meeldivat kollektiivi, häid töötingimusi ja enesearenguvõimalusi.

 

Töö eesmärk – lastele liikumistegevuste läbiviimine kooskõlas lasteaed Sipsik õppekavas püstitatud eesmärkidele laste koolivalmiduse kujunemisel.

 

Tööle asumise aeg -  jaanuar 2018

 

Lisainformatsioon:
Ootame oma rõõmsasse kollektiivi liikumisõpetajat 1,5 - 7aastastele lastele. Lasteaia õppekeel on eesti keel. Lasteaias on kümme rühma (neist kolm on sõimerühmad).

Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia aadressil lasteaed@maardusipsik.ee

Lisainfo telefonil 55585401.


Loe lisaksLasteaia katuse renoveerimine

27. juuli 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Meie lasteaiale eraldati toetus regionaalsete investeeringute programmist, summas 51 839,39 eurot, millest omafinantseering Maardu linna poolt on 12 959,85 eurot.
Toetuse eesmärgiks on tagada kohaliku tasandi lasteaiateenuse (alushariduse võimaldamine) säästlikum korraldamine. Eesmärgiks on luua lastele (kokku 212) ja töötajatele (kokku 35) turvaline ja tervisekaitsenõuetele vastav kasvu- ja töökeskkond. Pakkuda linnaelanikele kvaliteetset lasteaiateenust. Kvaliteetse lasteaiateenuse kättesaadavus meelitab linna uusi tööealisi perekondi, milline omakorda annab olulise tõuke linna arengule. Hoone renoveerimistööde täpsemaks väljaselgitamiseks viidi 2016. aasta detsembris lasteaiahoones läbi energiaaudit (auditi aruanne on lisatud ka projektitaotlusele). Hinnanguliselt annab Eesti Energia AS-i poolt detsembris 2016. a läbiviidud energiaauditi alusel katuse rekonstrueerimine lisasoojustusega energiasäästu ca 24-25 MWh/a, millest tulenevalt vähenevad lasteaiahoone kütte ja ülalpidamise kulud.
Loe lisaksKeskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetus

26. mai 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksMeie lasteaiale eradati toetus HITSA poolt.

5. mai 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaiale Sipsik eraldati toetus Euroopa Sotsiaalfondist summas 2500 eurot

29. märts 2017, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaed Sipsik välisfassaadi renoveerimine

16. oktoober 2013, lasteaed, Kommentaarid: 0

Loe lisaksLasteaed Sipsik toitlustamine

15. august 2013, lasteaed, Kommentaarid: 0

Alates 01. septembrist 2016 toitlustab meie lasteaeda, nii Kellamäe kui ka Haigla tänava rühmades, ettevõte KLP Toit OÜ. Loe lisaksVoog. Tee ise koduleht!